سلام دوستان عزيز: خيلي وقت بود كه ديگر حوصله به روز كردن وبلاگم را نداشتم ،شعر جديدي هم به سراغم نمي آمد.اما مرا با نظرات و پيشنهادهايتان در طول مدت ركودم شرمنده كرديد.

 

صداي خس خس گلويت مي آيد

در مي زنم

صدايم مي رسد به تنهايي ات

تار مويي بند نشده به چشم ات

سرفه هاي بي حوصله گي ات مي آيد

مرد جاده!!!

درجه پريشانيت بالا نرفته ؟

درت هنوز باز مي شود به صداي گمشده اي در باد

ـــــــ

سلام

آمدي دوباره

درخت گردو فراموش كرده است پاييز را

                           ميوه هايش كي مي رسند؟

پيرزني كه دوست داشت مرا، حالا نيست

پرده پنجره هاي كوچكم باد را به بازي نمي گيرند

آه

هيچ خبري نيست

جز سراغ كمرنگ دوستي -عابري

و سلام دوباره پاييز