امروز نو بهار است ساغر کشان بیایید      

گل جوش باده دارد تا گلستان بیایید

موسسه فرهنگی دردری به مناسبت گرامی داشت دهمین سال فعالیت های فرهنگی و ادبی اش برگزار می کند.

جنگ ادبی - هنری در دری

 برنامه ها:

-      گزارش فعالیت های موسسه در دری

-         شعر خوانی و قصه خوانی

-         اجرای موسیقی سنتی افغانستان

-         سخنرانی سرکنسول افغانستان در مشهد

-         تقدیر از شاعران و نویسندگانی که اولین مجموعه آثار آنان به چاپ رسیده است

-         تقدیر از همکاران موسسه فرهنگی در دری

مکان: مشهد چهارراه نخریسی،تالار تربیت

زمان: سه شنبه 4/4/1387 ساعت 5 عصر

حضور شما در این محفل نشان ارج به فرهنگ و ادب است.