نمی دانم چقدر حزب مجاهدین خلق را می شناسید؟ من وقتی ایران بودم زیاد نمی شناختم .فرانسه آمدم به خاطر فضای باز سیاسی و اجتماعی اش متوجه فعالیت گسترده این حزب شدم. این حزب یکی از سرسخت ترین مخالفان سیاسی دولت ایران هست. این حزب هر ساله تظاهرات سراسری در پاریس دارد و بر علیه نظام حاکم ایران تظاهرات می کنند و با تبلیغات و پخش عکس و غیره ...

متاسفانه چیزی که باعث شد این مطلب را بنویسم این بود که این حزب برای سیاه لشگر در تظاهراتهایشان از افغانهای مقیم اروپا استفاده می کنند. مثلا بیست و ششم همین ماه تظاهراتی در پاریس دارند. به جای این که ایرانی های مقیم اینجا را جمع کنند بیشتر از افغانی ها استفاده می کنند. متاسفانه این ها خوب سرشت ما را شناخته اند می دانند افغانی جماعت دنبال گردش و سیر و سیاحت مجانی هست هر جایی بوی پول و امکانات خوب باشد به عاقبتش فکر نمی کنند. هم وطن های ما اندیشیدن به عاقبت فعالیت سیاسی آن هم برای یک کشوردیگر را نمی کنند. فکر گردش در پاریس برایشان جذاب تر هست. این حزب با امکانات بسیار عالی هم وطن هایمان را راهی پاریس می کند و در بهترین هتل ها اسکان داده بعد انها را در بسیار جاهای دیدنی پاریس برده و به قول هم وطن هایمان یک چکر حسابی و دل سیر می زنند آن هم مجانی!

جالب اینجاست که این حزب قبلادر لیست سیاه اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قرار دارد. یعنی یک گروه تروریستی شناخته شده است.خوب مگر ایرانی اینجا کم هست که مخالف دولتشان باشد؟ اتفاقا خیلی هم زیاد هست اما در تظاهرات شرکت نمی کنند به خاطر این که اکثرشان در ایران رفت و آمد دارند و می ترسند پایشان به ایران رسید راهی زندان و بازجویی و .... شوند.

اکثر این هموطن هایمان که در این تظاهرات شرکت می کنند انسان های ناآگاه هستند که فقط گردش و چکر زدن برایشان مهم است. خیلی عده کمشان شاید از بیانیه روز تظاهرات سر در بیارند.

می توانید نام این حزب ایرانی در گوگل سرچ کنید و اطلاعات بیشتر کسب کنید.