1 دوباره سر آمده است صبر نیلوفرها مرداب تشنه نمی شود و ریشه های درختان بلندش را دوست ندارد تا برگ های پهن سخاوت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 53 بازدید

زندگی در طبقه سوم بیمارستان اتاق یازده و یک ریشه بیمار در حال رشد اتاقی سرد با پرستارانی گرم آن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید

سرمه ای که بر چشمانت می کشی چون قطار سیاهی به مقصد معلومی می تازد آیا هیاهوی آهن و آذرخش را ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 47 بازدید

طرح

آش نذری،  با بسم اللهم شروع شد و با به هم زدن پیمانه ها و مستی ختم شد
/ 0 نظر / 29 بازدید

وقتی غمگینمبه کوچکترین اتفاق ساده ای میگریماز روزهای آمده!از سال های نیامده!از آدم های روشنفکر مست!از ساده گان  بی لبخند!از ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 38 بازدید

از فریاد بلندم چه حاصل جز گلو سوختن و کری به کرهای دنیا اضافه شدن
/ 20 نظر / 38 بازدید
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
6 پست