«زخم»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به گورستان قلبم كه مي رسم

بر سر مزارت فاتحه مي خوانم

مي دانم زنده نخواهي شد

زخم التيام يافته

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
mohammad

بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هرگز به او نخواهي رسيد. یا علی