من سکوت می کنم

                                      می سوزم

                                                             و صبر

چرا که اين سه ترا از پای در می آورند

/ 1 نظر / 3 بازدید