خدا ترا كه مي آفريد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عاشق بود

همان ذره نور

در ميان هجوم جاذبه هاي شيطاني

شبيه هيجان قرمزي

به پوسته نتركيده تو نزديك تر مي شد

و تو آمدي

سي سال بعد

از سقف صفر گذشتي

ترا كوچه هاي بن بست

با بوسه هاي وحشي اعتراف كردند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید