طرح

آش نذری،  با بسم اللهم شروع شد

و با به هم زدن پیمانه ها

و مستی ختم شد

/ 0 نظر / 30 بازدید